พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ! พระองค์ทรงกลับคืนชีพแล้วอย่างแท้จริง!

Христос Воскресе!
Сегодня на нашей ночной Пасхальной службе впервые звучало многократное พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ! พระองค์ทรงกลับคืนชีพแล้วอย่างแท้จริง! — благодаря диакону отцу Виктору, который приветствовал собравшихся богомольцев на своем родном языке, а наш тайский хор пел พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย ทรงเอาชนะความตายด้วยความตาย และแก่ผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพ พระองค์​ได้​ทรง​ประทาน​ชีวี — тропарь Святой Пасхи. После богослужения все желающие присоединились к праздничной трапезе.